English

Tin Vincapital

Vai trò của quảng cáo đệm Bumper Ads

Những đoạn video quảng cáo đệm (Bumper Ads) thường tạo ra nhiều cơ hội mới tiềm năng cho kế hoạch truyền thông. Đội ngũ marketing team của Google, có một thời gian thử nghiệm để kiểm chứng những cái gì là hiệu quả và tối ưu nhất. Chúng tôi đã nói chuyện với Grace Sobey, giám đốc tiếp thị truyền thông, về trải nghiệm lần đầu sử dụng đoạn video quảng cáo 6s.

Những hành vi tiêu dùng đang tạo nên trải nghiệm kiểu mới trên di động

Những trải nghiệm công nghệ mà người dùng mong muốn và những nhà tiếp thị có thể cung cấp đang thay đổi một cách chóng mặt, và Jason Spero đã quan sát được điều này. Trong giai đoạn hiện tại, vị phó giám đốc Giải pháp Hoạt Động Toàn cầu của Google đang tập trung theo dõi những trải nghiệm thế hệ mới.

Thong ke