English

Tầm nhìn Sứ mệnh

Xác định “con người” là nền tảng trong quá trình phát triển, việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực , nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV luôn được Vincapital Group chú trọng. Vincapital Group luôn nỗ lực để phát triển tiềm năng của CBNV bằng cách cung cấp cho họ môi trường làm việc năng động, hòa đồng, thân thiện, song hành là các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ nòng cốt cùng với các hoạt động văn hóa nội bộ như: Team Building, nghỉ mát hằng năm, các chương trình sự kiện, các chương trình giao lưu văn nghệ thể thao… tạo được sự gắn kết nội bộ và tăng sự nhiệt huyết trong công việc.
Sứ mệnh
Vincapital cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tiện ích hoàn hảo bằng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và sự cẩn trọng, tinh tế của con người Vincapital, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và xã hội

Tầm nhìn
Trở thành một thương hiệu bất động sản tiên phong trong việc kết nối các giá trị Việt đến với cộng đồng xã hội.
Với sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi “Tâm- Tín- Tầm- Tiện- Tạo”, Vincapital Group tin tưởng sẽ luôn đồng hành và phát triển lâu dài cùng nhân viên, phấn đấu thành một đơn vị phát triển Bất động sản có uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tê, đồng hành và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.

 

Thong ke