English

Ðầu tư tài chính

Nhằm nắm bắt thời cơ của thị trường đầu tư tài chính, đồng thời khai thác được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, Vincapital đã và đang xây dựng một chính sách tiền tệ với chức năng chủ yếu là: đầu tư, ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ, nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, trái phiếu công trình theo ủy quyền của UBND thành phố; cung cấp các dịch vụ tài chính và tư vấn đầu tư; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế...

Ngoài ra, Vincapital còn hỗ trợ các mối quan hệ khách hàng truyền thống, hỗ trợ về tài chính; đầu tư phát triển BĐS; nhập khẩu phân bón và cung ứng vật tư nông nghiệp… sự linh hoạt năng động của Ban tổng giám đốc nhằm đón đầu những vận hội mới.

Đây cũng là chiến lược mà Vincapital hướng tới thị trường bất động sản nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Vincapital đang được vận hành với một đội ngũ cán bộ, chuyên - nhân viên và kỹ sư có năng lực và quyết tâm cao. 

Chắc chắn, trong một tương lai gần, Vincapital sẽ ngày càng góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và phát triển hơn nữa.

Thong ke